Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Protokół ze spotkania, które odbyło się w dniu 08.08.2014r. w Urzędzie Gminy w Żukowie

Michał Witt

Protokół ze spotkania, które odbyło się w dniu 08.08.2014r. w Urzędzie Gminy w Żukowie w sprawie ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie oraz omówienia spraw bieżących Sołectwa Chwaszczyno.


W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jerzy Żurawicz, Z-ca Burmistrza Marek Trepczyk, Kierownik Zespołu Gospodarki Nieruchomościami Pani Joanna Bajor, Kierownik Zespołu Infrastruktury Drogowej Pan Wojciech Jaworowski, Prezes ZUK Pan Marian Marszałkowski, Sołtys Chwaszczyna Pan Gerard Barsowski, Przedstawiciele Rady Sołeckiej Chwaszczyna: Pan Mirosław Nowak, Pani Jolanta Wiercińska, Przedstawiciel osiedla Nad Jeziorem Pan Janusz Bullmann, Kalina Rzeźnicka- protokolant.

 

Do pobrania-> Protokół ze spotkania