Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla budowy masztu radiokomunikacyjnego - dz. 553/1 przy ul. Bocznej w Chwaszczynie

JWiercinska

O B W I E S Z C Z E N I E nr UN-Z.6733.115.2022.AF o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.115.2022.AF z dnia 11.01.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o nr 35337 na terenie działki nr 553/1 położonej w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo

2023 01 16 19 23 51 obwieszczenie DECYZJA1.pdf   Adobe Acrobat Reader 64 bit