Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Cel Kampanii

Kampania polega na zachęceniu mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Żukowo do usytuowania na ich posesjach wolnostojącego masztu flagowego, na którym cyklicznie będą zawieszane flagi (polska, pomorska lub kaszubska) z uwzględnieniem świąt państwowych i regionalnych. Kampania wspiera  patriotyzm lokalny, regionalny i państwowy, wzmacnia indywidualną i zbiorową tożsamość oraz buduje poczucie dumy i wspólnoty wśród mieszkańców Gminy Żukowo.  Formą zachęty do włączenia się do  kampanii będzie,  otrzymany nieodpłatnie, komplet trzech flag.   Akcję planujemy przeprowadzić w okresie od 2 maja do 11 listopada 2018 r.

Jako mieszkańcy Gminy Żukowo obserwujemy silną potrzebę integracji społecznej wokół wartości lokalnych, regionalnych i narodowych, w tym bogatej, ale zbyt mało eksponowanej, symboliki. Ufamy, że te maszty flagowe pozwolą dokonać na stałe pozytywnej zmiany nie tylko w naszym pomorskim krajobrazie, ale również w świadomości, a nade wszystko pozwolą bardziej radośnie przeżywać ważne dla nas wszystkich świętą, wydarzenia historyczne czy społeczne.