Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Żukowo obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22 marca do 15 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu  10 kwietnia 2019r. o godz. 10:00;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna).

Uwagi do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, Żukowo, pokój nr 1;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o który m mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

 

Szczegółowe informacje oraz projekt planu będzie dostępny są na stronie:

https://bip.zukowo.pl/Article/id,2078.html