Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Wnioski
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Budowa studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/0 w Chwaszczynie - postanowienie RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12

Pobierz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 czerwca 2019r., znak RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12 dotyczące inwestycji budowy studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/6 w Chwaszczynie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-06-27
361.78 KB
18
pdf.png Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-09-28
528.22 KB
148
pdf.png Informacja Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-26
238.13 KB
128
pdf.png Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.MBC.AT.14 z dnia 9.08.2018r. dot. odwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa w Gdańsku" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-26
484.99 KB
150
pdf.png Propozycja podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019.

1 Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie na proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Jeziorna - dokończenie ulicy, Kaszubska Droga, Polna, Przemysława - dokończenie ulicy, Sambora I, Sobiesława I,Rewerenda, Zofii, Żeromskiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 80 000,00 zł
2 Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej odcinka ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, w kontynuacji za ul. Słowackiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 30 000,00 zł
3 Budowa chodnika wzdłuż ul. Norwida w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej oraz wszelkie koszty zwiazane z realizacją przedsięwzięcia. 15 000,00 zł
4 Budowa 2 progów zwalniające w technologii kostki betonowej, zlokalizowanych w okolicach placów zabaw oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 7 000,00 zł
5 Realizacja 1 placu zabaw przy ul. Węglowej oraz doposażenie istniejących placów zabaw przy ul. Polnej/Dąbrówki oraz przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw. 40 000,00 zł
6 Przygotowanie koncepcji terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z projektem wykonawczym zlokalizowanego przy ul. Norwida w Chwaszczynie (za Strefą Kultury). 5 000,00 zł
7 Zakup mundurów bojowych do prowadzenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych. 14 800,00 zł
8 Zakup 1 szt. kamery monitoringu. 5 500,00 zł
9 Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.  6 000,00 zł
10 Organizacja X Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno albo sołectwa Tuchom, w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego przedsięwzięcia. 5 000,00 zł
11 Organizacja min. 3 wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w szczególności zakup albo przygotowanie poczęstunku, wynajecie dodatkowych atrakcji dla dzieci, wynajęcie toalety TOI-TOI oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.   5 000,00 zł
12 Organizacja 2 turniejów piłkarskich. 4 000,00 zł
13 Zakup 10 stojaków rowerowych do ustawienia w 3 lokalizacjach na terenie Chwaszczyna, w szczególności plac zabaw Polna/Dąbrówki, centrum w pobliży obelisku oraz przy Strefie Kultury. 4 500,00 zł
14 Zakup 2 ławek ozdobnych w komplecie ze śmietnikami, zakup 4 ławek betonowych 6 000,00 zł
15 Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Chwaszczyna. 1 397,98 zł
  RAZEM 229 197,98 zł


Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-23
0
0
pdf.png Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego DROŚ-G.7440.1.5.2018 z dnia 14.08.2018 r. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenia URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DROŚ-G.7440.1.5.2018 z dnia 14.08.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wileki Kack (z węzłem) odcinek 2", gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-16
379.03 KB
208
pdf.png Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Żukowo POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-04-24
382 KB
176
pdf.png Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-04-24
623.63 KB
177
pdf.png Sieć światłowodowa - podział na etapy POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-19
1.29 MB
178
pdf.png Szcunkowe koszty realizacji przykładowych zadań finansowanych ze srodków funduszu sołeckiego POPULARNY

Pobierz

W załaczeniu przygotowany przez Urząd Gminy w Żukowie wykaz przykładowych zadań, które mogą być realizowane ze środków funduszu sołeckiego wraz z orientacyjnym kosztem realizacji.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
2.55 MB
372
pdf.png Wniosek przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno dot. ujęcie inwestycji w budżecie Gminy Żukowo na rok 2017 POPULARNY

Pobierz

                                                                                   Chwaszczyno, 15.09.2016 r.

 

Szanowny Pan
Wojciech Kankowski

Burmistrz Gminy Żukowo

dotyczy: wniosku do budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok

Działając jako przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno zwracamy się wnioskiem o ujęcie
w budżecie Gminy Żukowo na rok 2017 następujących inwestycji i prac. Pogrubioną czcionką oznaczyliśmy inwestycje priorytetowe, których realizacja w naszej ocenie jest konieczna w jak najkrótszym czasie.


 

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 1. Modernizacja instalacji wodociągowej w zakresie budowy hali filtrów, modernizacja istniejącego wodociągu wzdłuż ulic Oliwska, Gdyńska, Polna, Rewerenda oraz budowa zbiorników retencyjnych na terenie sołectwa Chwaszczyno– szacowany koszt inwestycji 2 500 000 zł;
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - rejon ulic: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa Gałczyńskiego, Brzechwy, Leśmiana – uporządkowanie gospodarki ściekowej – szacunkowy koszt 1 600 000 zł;
 2. Modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
  do jez. Wysockiego – dotyczy wykonania odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Sambora I
  do kanału „Odpływ z jeziora Wysockiego” – szacunkowy koszt 160 000 zł wg dokumentacji projektowej;
 3. Dokończenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla północno - zachodniej części Chwaszczyna - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 4. Przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Kaszubska Droga, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego, - etap I oraz przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Jarzębinowa, Klonowa, Brzozowa, Wrzosowa, Kaszubska Droga - etap II – łączny szacunkowy koszt 100 000 zł;
 5. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Tuchomskiej/Dobrzewińskiej
  na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 6. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Makuszyńskiego na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 7. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej na odcinku ok. 300 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;

Inwestycje oświatowe:

 1. Modernizacja podłóg w najstarszej części szkoły oraz remont dachu sali gimnastycznej
  w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - szacunkowy koszt 150 000 zł;
 2. Rozpoczęcie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Mickiewicza
  w Chwaszczynie wraz z uwzględnieniem adaptacji strychu;

Inwestycje drogowe:

 1. Kontynuacja budowy ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, zatoka autobusowa na wysokości szkoły, miejsca parkingowe, stojaki rowerowe, tereny zielone) – szacunkowy koszt – 700 000;
 2. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno poprzez zakup
  i montaż płyt yomb lub wykonanie utwardzenia w innej dostępnej technologii,
  w szczególności utwardzenie ulic: Jeziornej, Kaszubskiej Drogi, Mickiewicza, Polna, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowej, Rewerenda, Żeromskiego – łączny szacunkowy koszt utwardzenia każdego z odcinków o długości ok. 200 m (z wyjątkiem ul. Mickiewicza o długości 300 m) - 685 000 zł;
 3. Kompleksowe utwardzenie w technologii asfaltowej ulicy Tuchomskiej/Prusa (ok. 200 m) – szacunkowy koszt – 70 000 zł;
 4. Realizacja parkingu gminnego (ok. 10 miejsc parkingowych) przy skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej oraz Polnej - szacunkowy koszt 10 000;
 5. Rozpoczęcie budowy ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Żeromskiego, Norwida – 500 000 zł;
 6. Dołożenie brakującego rzędu 1 płyty wzdłuż utwardzonego odcinka ul. Sambora I – szacunkowy koszt 10 000;
 7. Poprawa ułożenia oraz zakup i ułożenie płyt yomb na utwardzonym odcinku ul. Wąskiej (dz. nr 313) – szacunkowy koszt 30 000;

Inwestycje oświetleniowe

 1. Kontynuacja rozpoczętych odcinków realizacji oświetlenia, w szczególności
  ul. Kaszubska Droga, Rewerenda, Sobiesława I/Przemysława, Leśmiana/Asnyka, Tuchomska, Spacerowej/Zacisznej oraz rozpoczęcie realizacji ul. Leśnej oraz Polnej w ilości min. 5 lamp na każdym z wymienionym odcinków – szacunkowy koszt 200 000 zł;
 2. Montaż punktów oświetleniowych w ramach umowy współpracy z firmą Energa-Operator S.A. na wskazanych ulicach: Nałkowskiej – 3szt., Podleśna – 3 szt., Mickiewicza na odcinku od nr 63 do nr 107 – 5 szt., Telewizyjna – 5 szt.
 3. Ponowne wykorzystanie demontowanych lamp z ulicy Mickiewicza od nr 1 do nr 27 w celu uzupełnienie oświetlenia ulicy Mickiewicza na odcinku od nr 63 do ul. Sobiesława I.
 1. Zakup nowego zestawu oświetlenia świątecznego do udekorowania lamp w centrum – szacunkowy koszt – 5 000 zł;

Inwestycje w zakresie przestrzeni publicznej

 1. Kontynuacja budowy Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem - szacunkowy koszt 1 000 000 zł;
 2. Renowacja zabytkowych kapliczek przy zbiegu ulic Gdyńskiej/Wiejskiej oraz       Lisiej/Dobrzewińskiej - szacunkowy koszt 40 000 zł;
 3. Doposażenie istniejących placów zabaw - szacunkowy koszt 30 000 zł;
 4. Zakup i montaż na terenie sołectwa 3 wiat przystankowych: obsługa przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie sołectwa - szacunkowy koszt 13 500 zł;
 5. Zakup i montaż na terenie sołectwa ławek w ilości min. 2 szt.- szacunkowy koszt
  – 1 100 zł;

Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa

 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Chwaszczyno – 550 000 zł;
 2. Zakup i montaż 2 kamer monitoringu na terenie sołectwa Chwaszczyno – szacunkowy koszt 10 000 zł;

Ponadto zwracamy się z prośbą o:

 1. Wspieranie realizacji przez GDDKiA chodnika z Chwaszczyna do Tuchomia, w tym zabezpieczenie możliwości korzystania z niego przez rowerzystów.
 2. Finalizację działań w celu zagospodarowania działek gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno
  w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym.
 3. Kontynuację działań zmierzających do przygotowania dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie sołectwa Chwaszczyno       w ramach rozbudowy infrastruktury od przystanków PKM oraz węzła Chwaszczyno OMT/Trasa Kaszubska.
 4. Zawiązanie współpracy z miastem Gdańsk w celu realizacji ścieżki rowerowej na trasie PKM Gdańsk Osowa – Nowy Świat – Sobiesława I – Mickiewicza.
 5. Podjęcia działania w celu rozwoju gminnej komunikacji publicznej w kierunku utworzenia dla mieszkańców Chwaszczyna połączeń bezpośrednich z przystankiem PKM.
 6. Podjęcie działań w celu wdrożenia na terenie gminy Żukowo rozwiązań zawartych
  w ustawie dotyczącej ochrony krajobrazu w kierunku unormowania zagadnień związanych
  z umieszczaniem reklam w miejscach ogólnodostępnych.
 7. Podjęcie działań w celu poprawy ułożenia płyt na drodze łączącej Chwaszczyno
  z Tuchomiem i Baninem wzdłuż ul. Sobiesława I – odcinek leśny nadleśnictwa Kolbudy.
 8. Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg w szczególności min. 1 x rok usunięcie piasku z wszystkich utwardzonych odcinków dróg w Chwaszczynie oraz przycięcie wrastających drzew
  i krzewów wzdłuż dróg gminnych.
 1. Włączenie w akcji zima odśnieżania chodników wzdłuż dróg gminnych w centrum Chwaszczyna.
 2. Regularne wykaszanie poboczy głównych dróg w sołectwie (wymienionych w pkt. 2 inwestycji drogowych)
 3. Realizacja bieżących prac w zakresie należytego utrzymania roślinności na terenach gminnych, w szczególności nawożenie oraz pielenie min. 1 raz w miesiącu terenów przy obelisku, siłowni pod chmurką, na rondzie.
 4. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji rozbudowy szkoły
  przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie.
 5. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji/projektu wykonania kanalizacji sanitarnej terenów graniczących z jeziorem Wysockim, w tym osiedla Józefin.
 6. Zakończenie działań zmierzających do uregulowania odpływu wód deszczowych z kierunku sołectwa Nowy Świat w kierunku jeziora Wysockiego, ze względu na zalewanie drogi gminnej przez zlokalizowany odpływ wody deszczowej ze skarpy przy ul. Nad jeziorem.
 7. Dokończenie prac dotyczących wytyczenia prawidłowego przebiegu ulic Sambora I oraz Podleśnej oraz podjęcie starań w zakresie poszerzenia wskazanych dróg.
 8. Nabycie prawa własności do działek drogowych ulic Dobrzewińskiej oraz Lisiej.
 9. Rozważenie możliwości budowy studni chłonnych w celu ujęcia wód opadowych z zalewanych odcinków dróg: Abrahama, skrzyżowanie ulicy Mickiewicza i Derdowskiego oraz Mickiewicza
  i Kochanowskiego.
 10. Zorganizowanie i zapewnienie regularnego, cotygodniowego sprzątania centrum sołectwa w promieniu 200 metrów od ronda.
 11. Podjęcie działań w celu zabudowy otwartych rowów melioracyjnych biegnących wzdłuż ulicy Polnej i Gdyńskiej.
 12. Podjęcie działań w celu zorganizowania publicznej toalety w centrum Chwaszczyna.

Ponadto chcielibyśmy poinformować o naszych bieżących działaniach na terenie sołectwa:

 1. Wzorem ubiegłego roku zamierzamy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada uroczystą mszą świętą oraz oddaniem hołdu poległym mieszkańcom pod obeliskiem w centrum Chwaszczyna.
 2. Na początku 2017 roku włączymy się również w organizację imprezy biegowej ‘Chwaszczyno Biega’ pod patronatem największej imprezy biegowej na Kaszubach – ‘Kaszuby Biegają’.
 3. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji nowego zagospodarowania ronda w Chwaszczynie. Liczymy na wsparcie w uzgodnieniu z właściwymi organami oraz realizacji powstającego projektu.

Z wyrazami szacunku

 1. Sołtys sołectwa Chwaszczyno

Jolanta Wiercińska……………………………

 1. Radni Rady Miejskiej w Żukowie:

Jacek Fopke…………………………………..

Mirosław Nowak………………………….….

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke,
 2. Kierownicy właściwych referatów urzędu.


Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-09-16
2.27 MB
396
pdf.png Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015r. 16.09.2014 POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-12
54.4 KB
937
pdf.png Wniosek o uchylenie uchwały nr V/32/2015 POPULARNY

Pobierz

Wniosek o uchylenie uchwały nr V/32/2015 RM w Żukowie z dnia 30.01.2015r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-20
1.27 MB
1 440
pdf.png Wniosek o przeprowadzenie konsultacji POPULARNY

Pobierz

Przedmiotem konsultacji ma być rozbudowa zakładu górniczego "Borowiec" oraz zebranie opinii na temat planowanej rozbudowy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-20
486.73 KB
1 390