Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Obwieszczenia
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-16
394.31 KB
59
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo zwołujące zebranie wiejskie 7.03.2019

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-02-04
110.4 KB
93
pdf.png Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na terenie działki 521 w Chwaszczynie.

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na terenie działki 521 w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-10-04
379 KB
94
pdf.png Wszczęcie postępowaia w sprawie masztu telefonii komórkowej T-Mobile Polska - obwieszczenie UN-PZ.6733.88.2018.AG z dnia 27.07.2018 POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.88.2018.AG z dnia 27.07.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ublicznego polegającej na budowie stacji bazowej 32986 ŻUKOWO_CHWASZCZYNO T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej o wysokości 53 m na terenie działki nr 521 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-05
233.04 KB
165
pdf.png Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.72.2015.MMC, UN-PZ.6722.60.2015.MMC, UN-PZ.6722.68.2015.AM z dnia 28 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum". POPULARNY

Pobierz

W załaczeniu ogłoszenie nr UN-PZ.6722.72.2015.MMC, UN-PZ.6722.60.2015.MMC, UN-PZ.6722.68.2015.AM z dnia 28 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej; dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej; "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej.

Projekt planu dostępny na stronie Urzędu Gminy  Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76232.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-07
515.72 KB
143
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2018.AJ.2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi Warzno-Karczemki, część III" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-14
576.49 KB
245
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.AT.3 z dnia 1 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa w Gdańsku" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-09
1.32 MB
161
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.AT.6 z dnia 1 lutego 2018 r. dot. wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kartuzach oraz Zarządu Zlewni w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzeni POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-09
485.2 KB
141
pdf.png Obwieszczenie ŚR.624.4.1.2018 z dnia 2.01.2018r. w sprawie wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo znak ŚR.624.4.1.2018 z dnia 2.01.2018r. informujące o możliwości składania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-01-02
582.07 KB
244
pdf.png OGŁOSZENIE z dnia 14.12.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. POPULARNY

Pobierz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14.12.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną, Rewerenda.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2018r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie Urzędu Gminy Żukowo.

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75824.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
394.57 KB
226
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo POPULARNY

Pobierz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;

Na podstwie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowianiu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o podjeciu przez Radę Miejską w Żukowie:

1. uchwały XXX/339/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-30
531.94 KB
326
pdf.png Decyzja UN-PZ.6733.109.2016.WLAG z dnia 6.10.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Decyzja UN-PZ.6733.109.2016.WLAG z dnia 6.10.2017r. o ustaleniu (zgodnie z wnioskiem) lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-08
221.46 KB
293
pdf.png Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6.09.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6 września 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-06
467.53 KB
274
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 12.07.2017r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowy ścieżek rowerowych. POPULARNY

Pobierz

Zawiadomienie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 12.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej dugości 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn: "Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-12
153.09 KB
261
pdf.png Obwieszczenie ŚR.624.2.4.2017.MLK o możliwości składania wniosków - usuwanie materiałów zawierających azbest POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac planowanych na rok 2018, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w 2018 roku usunąć pyty azbestowe z dachów lub elewacji budynków, znajdujących się na terenie Gminy Żukowo.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIE ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Szczegółowe informacje w załączonym obwieszczeniu.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-16
465.16 KB
268
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.53.2016.MLF z dnia 13.06.2017r. - postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla inwestycji budowy ścieżek rowerowych. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 13.06.2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej dugości 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn: "Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-13
211.31 KB
277
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie jeziora Wysockiego POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/394/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-05-14
599.97 KB
319
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga. POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/393/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-05-14
300.42 KB
299
pdf.png Decyzja w sprawie udzielnie pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych POPULARNY

Pobierz

Decyzja nr ZA.5161.100.2017.EP z dnia 7.04.2017 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 10-42, 12-41, 12-42, 13-42, 13-43 na terenie gminy  Żukowo i gminy Kolbudy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-04-23
2.1 MB
310
pdf.png Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP obszaru wsi Chwaszczyno w rejonie masztu między drogą stanowiącą działki 126 i 128, proj. obwodnica, ul. Polną, ul. Oliwską POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP obszaru wsi Chwaszczyno w rejonie masztu między drogą stanowiącą działki 126 i 128, proj. obwodnica, ul. Polną, ul. Oliwską, gm. Żukowo wraz zprognozą oddziaływania na środowisko.

 Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-09
233.04 KB
286
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.53.2016.MLF z dnia 03.03.2017r. - wszczęcie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji budowy ścieżek rowerowych. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 03.03.2017r. zawiadamiające o wszczęciu w dniu 3.03.2017r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej dugości 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn: "Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
144.15 KB
314
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 15.02.2017r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wniosku LILAN Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 15.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-15
122 KB
292
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 15.02.2017r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wniosku LILAN Sp. z o.o. (2) POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 15.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-15
88.9 KB
296
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. - zawiadomienie o zebraniu materiału w sprawie wniosku LILAN Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-30
129.71 KB
304
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. - zawiadomienie o zebraniu materiału w sprawie wniosku LILAN Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-30
133.19 KB
293
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. - zawiadomienie o zebraniu materiału w sprawie wniosku LILAN Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie (2)

Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-30
133.19 KB
0
pdf.png Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawei budowy stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o. o.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-09
208.22 KB
320
pdf.png Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Zawiadomienie UN.PZ.6733.109.2016.WL z dnia 09.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. na terenie działki 545/2 w miejscowości Chwaszczyno.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-11-09
730.48 KB
323
pdf.png Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla Gminy Żukowo na lata 2016-2031. POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentu pt: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla Gminy Żukowona lata 2016-2031."

 Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-22
95.98 KB
325
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 13.07.2016r. - wszczęcie postępowania na wniosek LILAN Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 13.07.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5.07.2016r. na wniosek inwestroa LILAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-13
146.08 KB
398