Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Tylko 3 dni pozostały do zakończenia spisu powszechnego!

Soltys

Obowiązkowy spis powszechny dobiega końca, trwa do 30.09.2021 r. Mieszkańcy, którzy nie dokonali samospisu mogą skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego, który będzie na Państwa czekał w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żukowie (poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek 7:30-15:30, środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-15:00) w budynku Urzędu Gminy, wejście od strony parkingu (przy „Podkowie”).

Prosimy, by pamiętać o numerach pesel wszystkich domowników.

Można również spisać się za pośrednictwem infolinii spisowej: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00 lub dokonać samospisu poprzez stronę internetową https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Według stanu na dzień 26.09.2021 dla obszaru Żukowo (gmina miejsko-wiejska): Liczba mieszkań do spisania: 14795, Liczba mieszkań, dla których zakończono spis: 10647.

Urząd Gminy w Żukowie

Propozycja wniosku wspólnego sołtysa, rady sołeckiej, organizacji oraz przedstawicieli grup mieszkańców o podział środków funduszu sołeckiego na rok 2022

Soltys

Chwaszczyno, 10 września 2021r.

                                                                                                         Burmistrz  Gminy Żukowo

                                                                Pan Wojciech Kankowski

PROPOZYCJA WNIOSKU

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022r.

(na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
 – Dz. U. 2014 poz. 301 z późniejszymi zmianami)

na realizację przedsięwzięcia/przedsięwzięć:

 

 1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Kasztanowa, Polna, Rewerenda (po 2 transporty płyt na każdą z ulic) – kwota 100 000 zł
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej części ulicy Sobiesława I oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia – kwota 74 214,23 zł
 3. Zakup aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu, wieszaków mocujących na potrzeby OSP Chwaszczyno – kwota 25 000 zł
 4. Rozpoczęcie realizacji chodnika przy ul. Wiejskiej w Chwaszczynie – kwota 20 000 zł
 5. Wyposażenie terenów rekreacyjnych za Strefą Kultury lub przy zbiorniku retencyjnym na Żeromskiego oraz na terenie placu zabaw przy ul. Polnej w urządzenia do ulicznego treningu (street workout) wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją tych przedsięwzięć – kwota 20 000 zł
 6. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej o długości ok. 1,2 km oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia – kwota 12 000 zł

 

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego oraz niestanowiących funduszu sołeckiego dla sołectwa Chwaszczyno na 2022 rok.

Soltys

Wysokość środków przypadających sołectwu Chwaszczyno w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi 251 214,23 zł.

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie Burmistrzowi Gminy Żukowo w terminie do 30 września 2021 roku wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

 • wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy,
 • wskazujące przedsięwzięcia dotyczące obszaru sołectwa Chwaszczyno lub realizacja przedsięwzięcia poza terenem sołectwa Chwaszczyno, w przypadku wniosku wspólnie uchwalonego z innym sołectwem, na obszarze którego będzie realizacja planowanego przedsięwzięcia,
 • zawierający uzasadnienie, z którego wynika w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa,
 • zawierający szacowane koszty przedsiewzięcia - w całkowitej wartości należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, nadzór budowlany, materiały, wykonawstwo.

 Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji na rok 2022 dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/summary/8-wnioski/240-przykladowe-zadania-mozliwe-do-realizacji-w-ramach-funduszu-soleckiego-wraz-z-szacunkowym-kosztem-ich-realizacji-na-rok-2022

 Do wniosku należy dołączyć uchwałę zebrania wiejskiego, protokół zebrania wiejskiego oraz listę obecności.

Pismo w sprawie wysokości środków funduszu sołeckiego oraz zasad ich przyznawania dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/3-pisma-otrzymane/238-informacja-burmistrza-gminy-zukowo-o-wysokosci-srodkow-funduszu-soleckiego-dla-solectwa-chwaszczyno-na-2022-rok

 

Środki niestanowiące funduszu sołeckiegoplanowane na 2022 rok do dyspozycji sołectwa Chwaszczyno wynoszą 35 000 zł.

Podział środków następuje na posiedzeniu rady sołeckiej bez konieczności zwoływania zebrania wijeskiego. Warunkiem przyznania środków jest złożenia wniosku Burmistrzowi przez sołtys pozytywanie zaopieniowanego przez Radę Sołecką sołectwa Chwaszczyno.

Pismo w sprawie wysokości środków niestanwiących funduszu sołeckiego oraz zasad ich przyznawania dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/8-wnioski/239-informacja-o-wysokosci-srodkow-niestanowiacych-funduszu-soleckiego-planowanych-na-rok-2022-do-dyspozycji-solectwa-chwaszczyno

Informacja o punkcie szczepień powszechnych w Żukowie

Soltys
 

Punkt Szczepień Powszechnych
Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Centrum Zarządzania Kryzysowego
83-330 Żukowo,  ul. Kościerska 2A
Numer telefonu: 58 685 83 98,  58 685 83 97
 
Wszystkich mieszkańców Gminy Żukowo chętnych na szczepienie, w tym niezarejestrowanych zapraszamy:

31.07 -  punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00 na miejscu będzie lekarz i możliwe jest szczepienie dzieci od 12 rż w tym dniu
06.08 - punkt będzie czynny  w godz. 12.00-20.00
07.08 -  punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00 na miejscu będzie lekarz i możliwe jest szczepienie dzieci od 12 rż w tym dniu
13.08 - punkt będzie czynny  w godz. 12.00-20.00
14.08 -  punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00 na miejscu będzie lekarz i możliwe jest szczepienie dzieci od 12 rż w tym dniu
20.08 - punkt będzie czynny  w godz. 12.00-20.00
21.08 -  punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00 na miejscu będzie lekarz i możliwe jest szczepienie dzieci od 12 rż w tym dniu.
27.08 - punkt będzie czynny  w godz. 12.00-20.00
28.08 -  punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00 na miejscu będzie lekarz i możliwe jest szczepienie dzieci od 12 rż w tym dniu.
 
Będą dostępne szczepionki Pfizer (2 dawkowa) oraz Johnson (1 dawkowa). Osoby niepełnoletnie mogą być szczepione tylko szczepionką Pfizer (2 dawkowa).

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020

Soltys

Aktualizacja 29.03.20201r. - link do sprawozadania znajduje się tutaj: http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/wnioski/summary/8-wnioski/235-sprawozdanie-z-dzialalnosci-soltysa-i-rady-soleckiej-za-2020-rok

Ze względu na panującą pandemię w tym roku nie odbędzie się tradycyjne zebranie wiejskie związane ze złożeniem przez sołtysa sprawozdania za ubiegły rok. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020 zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2021r.

2021 03 23 22 03 31 zebranie wiejskie 29 03 2021  tryb zgodności  Word

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 24 marca 2021 r.

Soltys

W dniu 24 marca 2021r. odbędzie się posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej. W związku z trwającym staniem epidemicznym posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się w sposób zdalny. Na posiedzeniu będą omawiane bieżące sprawy sołectwa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału zdalnie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia tematów i godziny połączenia:
Sołtys Aleksandra Nosel tel. 668 692 709  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do radnych Gminy Żukowo
Jacek Fopke, tel. 693 714 824, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Wiercińska 500 079 748, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sołectwo Chwaszczyno

 

Harmonogram posiedzeń sołtysa i rady sołeckiej w 2021r.

Soltys

Harmonogram posiedzeń sołtysa i rady sołeckiej w 2021r. Posiedzenia będą odbywały się w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 o godz. 19.30.


17 lutego 2021 r.
24 marca 2021 r. 
 21 kwietnia 2021 r.
19 maja 2021 r.
16 czerwca 2021 r.
25 sierpnia 2021 r.
22 września  2021 r.
20 października 2021 r.
24 listopada 2021 r.

Zebranie wiejskie sołectwa Chwaszczyno w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego - 27 sierpnia 2020 r.

Soltys

Zebranie wiejskie sołectwa Chwaszczyno w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie (ul. Mickieiwcza 16).

Przed wejściem na salę, w której odbędzie się zebranie każdy z uczestników będzie musiał zdezynfekować ręce. Przez cały czas trwania zebrania każdy z uczestników musi posiadać maseczkę osłaniającą nos i usta, ewentualnie przyłbicę. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległość od innych uczestników zebrania. Prosimy by w trakcie zebrania starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Pismo Burmistrza Gminy  Żukowo informujące o przyznanej kwocie funduszu:
http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/3-pisma-otrzymane/232-wysokosc-srodkow-funduszu-soleckiego-dla-solectwa-chwaszczyno-na-2021-rok

 

Złap wodę deszczową i zgarnij nagrody!

Soltys

Aby zachęcić mieszkańców i rozwinąć ich zachowania proekologiczne związane z oszczędzaniem wody, Urząd Gminy w Żukowo informuje, że ruszył konkurs „Złap Wodę Deszczową”, który jest adresowany do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żukowo, mających możliwość wykorzystania wody deszczowej na własne potrzeby.
Celem konkursu jest wykorzystanie wody deszczowej poprzez praktyczny i efektywny sposób jej zagospodarowania.
Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu opadu. Każdy złapany jej litr, zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania lub założenie ogrodu deszczowego.
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać od 15.05.2020 do 30.06.2020 r. Wszelkie informacje odnośnie konkursu znajdują się w regulaminie.

Informacji o konkursie udziela pani Barbara Turzyńska, tel. (58) 685 83 34 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przekazanie 1% podatku dla OSP Chwaszczynie

Soltys

Zarząd OSP w Chwaszczynie przedstawia instrukcję obliczania i przekazania 1% podatku na rzecz OSP w Chwaszczynie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego organizację pożytku publicznego).

Modernizacje chwaszczyńskich dróg w 2016 r.

Soltys

plyty jomb chwaszczyno

W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczono kwotę 2 mln zł na prace modernizacyjne, budowlane i projektowe w zakresie dróg. Niezależnie zabezpieczono środki na większe inwestycje drogowe, w tym budowę ul. Mickiewicza w Chwaszczynie – 500 000 zł. Kwoty mogą się zwiększyć po podsumowaniu „akcji zima”.