Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ORAZ WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI CHWASZCZYNA I TUCHOMIA W SPRAWIE EKSPLOATACJI ŻWIRU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAVEL

Michał Witt

obwieszczenie o konsultacjach

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 uchwały nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo

 

zwołuję

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ORAZ WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI
SOŁECTWA CHWASZCZYNO I SOŁECTWA TUCHOM

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLGRAVEL" Sp. z o. o. na działce nr 245/7
w Tuchomiu, które odbędzie się w dniu:

25 kwietnia 2015r. ( sobota) o godz. 1300

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie ul. Mickiewicza 16.

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żukowo

                                                                  /-/ Wojciech Kankowski