Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Komunikaty

Informacje dla mieszkańców Gminy Żukowo w zakresie zwierząt bezdomnych

Michał Witt

Po interwencji mieszkańców oraz sołtys Chwaszczyna na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo została utworzona zakładka informująca, gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku znalezienia zwłok zwierząt domowych i leśnych oraz konieczności odłowienia bezpańskich psów. Poniżej treść komunikatu:Burmistrz Gminy Żukowo informuje że:

I. zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt (domowe i zwierzęta leśne) na zlecenie Gminy zajmuje się Firma Usługi Transportowe Rybacka Elżbieta, miejscowość Nowy Klincz 43, 83-400 Kościerzyna.

Wszelkie interwencje w tym temacie można zgłaszać

1) w dni robocze bezpośrednio do tut. Urzędu pod nr tel. Stacjonarny (58) 685-83-62 lub komórkowy do p. Wiesława Doliny 603-400-111, lub do Firmy Usługi Transportowe Rybacka Elżbieta Nowy Klincz pod nr tel. (58) 686-45-24.

2) W dni wolne od pracy (weekendy, święta i dni wolne od pracy miedzy świętami) do przedstawiciela Spółki Komunalnej w Żukowie pod nr tel. 601-862-028,

II. odławianiem, transportem i zapewnieniem bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku zajmuje się zgodnie z podpisaną umową z dnia 20.01.2015r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16. Zwierzętom bezdomnym z terenu naszej gminy jest zapewnione miejsce w Schronisku dla Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa, Dąbrowa Młyn 30, 84-242 Luzino, prowadzone przez ww. Towarzystwo Animals.

Wszelkie interwencje w tym temacie można zgłaszać osobiście w tut, Urzędzie pok. 20 lub tel. pod nr tel. (58) 685-83-62, komórkowy 603-400-111, bądź bezpośrednio do Towarzystwa Animals pod nr tel. 607-540-557.

III. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, (z wyłączeniem zwierząt łownych) na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Żukowo na zlecenie Gminy zapewnia lekarz weterynarii Dorota Wal działającą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „ANIMO" Dorota Wal , przy ul. Gdańska 28 w Żukowie. Tel. Kontaktowy 604-571-957.


http://zukowo.pl/strona-683-Zwierzeta_bezdomne_Informacje_dla_mieszkancow_Gminy_Zukowo_w_zakresie_zwierzat_bezdomnych.html

Kategoria: