Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Kolejny wniosek o odblokowanie Kaszubskiej Drogi w Chwaszczynie

Michał Witt

zakaz-ruchu-kaszubska-droga-2

Spotkanie w Urzędzie Gminy Żukowo będące efektem protestu Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Chwaszczyno dotyczące decyzji burmistrza o zakazie ruchu w obu kierunkach na Kaszubskiej Drodze w Chwaszczynie nie zakończyło się wbrew doniesieniom medialnym kompromisem. Wręcz przeciwnie podzieliło mieszkańców.

"Masz Głos, Masz Wybór" - edycja 2014

Michał Witt

masz-glos-masz-wybor

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Was do wspólnego działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Na co dzień działacie w swoich gminach i macie na nie wpływ. Dzięki Wam mieszkańcy dowiadują się, że mają głos w ważnych sprawach.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Michał Witt

soltys-chwaszczyno-duze

 

W roku 2014 Dzień Sołtysa przypada na 11 marca.

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć Gerardowi Barsowskiemu, naszemu Sołtysowi, najserdeczniejsze życzenia, pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących naszej wsi i jej mieszkańców.

OBWIESZCZENIE - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHWASZCZYNO

Michał Witt

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 uchwały nr XXXVIII/390/20113 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Żukowo oraz §1 pkt 1 uchwały nr XLII/460/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 grudnia 2013r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli w Gminie Żukowo

zwołuję

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHWASZCZYNO

dotyczące konsultacji w sprawie Statutu Sołectwa Chwaszczyno,

Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej w Chwaszczynie za 2013 rok

Michał Witt

Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej w Chwaszczynie            

za 2013 rok / 21.03.2013 – 18.03.2014 /

 

Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 6 spotkań, na których omawiano działalność rady w zakresie realizacji założeń planu pracy, uchwalonego na zebraniu sprawozdawczym w dniu 21.03.2013 roku.

Ważniejsze wydarzenia z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok  

Petycja w sprawie jeziora Wysockiego

Michał Witt

jezioro-wysockie-luty-2014-1

 

Szanowni Państwo!

 

Jezioro Wysockie administracyjnie leży na terenie dwóch gmin: Żukowo i miasta Gdańsk. Jezioro wraz z przylegającą działką, na której w sezonie letnim okoliczni mieszkańcy oraz przyjezdni m.in. z Gdańska korzystają z plaży, jest własnością prywatną. W ewidencji gruntów starostwa powiatowego w Kartuzach połowa jeziora została zakwalifikowana jako nieużytek.