Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Żukowo obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo:
1.    Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego;
2.    Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 1 lutego do 25 lutego 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

1. dla projektu planu rejonie Jeziora Wysockiego - 21 lutego 2019r. o godz. 13:00;

2. dla projektu planu w rejonie pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza - 20 lutego 2019r. o godz. 12:00;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna).

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy: - w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, Żukowo, pokój nr 21;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o który m mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r.  Organem właściwym do jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Szczegółowe informacje oraz projekty planów będą dostępne są na stronie:

https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,77848.html

AKTUALIZACJA: projekt planu dostępny jest na stronie:

https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,77902.html