Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Obwieszczenia
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. - zawiadomienie o zebraniu materiału w sprawie wniosku LILAN Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-30
133.19 KB
418
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. - zawiadomienie o zebraniu materiału w sprawie wniosku LILAN Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie (2)

Obwieszczenie ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 27.01.2017r. o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-30
133.19 KB
0
pdf.png Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawei budowy stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o. o.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-09
208.22 KB
458
pdf.png Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Zawiadomienie UN.PZ.6733.109.2016.WL z dnia 09.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. na terenie działki 545/2 w miejscowości Chwaszczyno.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-11-09
730.48 KB
475
pdf.png Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla Gminy Żukowo na lata 2016-2031. POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentu pt: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla Gminy Żukowona lata 2016-2031."

 Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-22
95.98 KB
452
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 13.07.2016r. - wszczęcie postępowania na wniosek LILAN Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.30.2016.MLF z dnia 13.07.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5.07.2016r. na wniosek inwestroa LILAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w części hali na działce nr 524/5 oraz obszarze działek 524/4 i 524/5.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-13
146.08 KB
534
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.15.2016.MLF z dnia 30.06.2016 r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie z dnia 30.06.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tuchom - lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodna zwłączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-06-30
128.02 KB
596
pdf.png Postanowienie ŚR.6220.15.2016.MLF z dnia 17.05.2016 r. POPULARNY

Wydanie w dniu 17.05.2016r. postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tuchom - lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, , ul. Widokowai ul. Wodna.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-06-15

287
pdf.png Wszczęcie postępowania ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 13.06.2016r. POPULARNY

Pobierz

Wszczęcie postępowania ŚR.6220.27.2016.MLF z dnia 8.06.2016r. na wniosek inwestroa: 'LILAN' Longina Nadolska z siedzibą w Chwaszczynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksloatacji w części hali na działce 524/5 (obręb Chwaszczyno) dla prowadzenia w niej oraz na obszarze działek 524/4i 524/5 działalności.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-06-13
145.51 KB
825
pdf.png Decyzja z dnia 30.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjej i tłocznej z wlotem w ul. Polnej w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Żukowo z wlotem w ul. Polnej w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-05-30
91.95 KB
453
pdf.png Wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowa sieci k POPULARNY

Pobierz

Wydanie w dniu 11.05.2016r. postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Żukowo z wlotem w ul. Polnej w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-05-11
109.69 KB
434
pdf.png Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji ŚR.6220.28.2015.MLF z dnia 19.04.2016 r. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie nr ŚR.6220.28.2015.MLF z dnia 19.04.2016r. o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu użytkownia obiektu budowlanego "Hala usługowo-produkcyjno-magazynowa na działce 524/5 (obręb Chwaszczyno nr 004) w Chwaszczynie".


 Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-20
84.58 KB
735
pdf.png Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji odmownej dla PHU "LILAN" Alojzy Nadolski POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.28.2015.MLF z dnia 22.03.2016r. o wydaniu zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji odmownej z wniosku p. ALojzego Nadolskiego, prowadzącego działalność jako Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "LILAN" Alojzy Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie dla przedsięwzięcia pt.: "Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego Hala usługowo-produkcyjno-magazynowa na działce 524/5 (obręb Chwaszczyno nr 004) w Chwaszczynie.


 Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
365.25 KB
731
pdf.png Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z wlotem w ul. Polnej w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Żukowo z wlotem w ul. Polnej w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-14
120.91 KB
869
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.28.2015.MLF POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-01-04
1.14 MB
668
pdf.png Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji ŚR.6220.17.2015.MLF z dnia 22.12.2015r. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie nr ŚR.6220.17.2015.MLF z dnia 22.12.2015r. o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :"Zmiana sposobu użytkownia obiektu budowlanego Hala ussługowo-produkcyjno-magazynowa na działce 524/5 (obręb Chwaszczyno nr 004) w Chwaszczynie.


 Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-12-22
444.79 KB
683
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.17.2015.MLF POPULARNY

Pobierz

Informacja o wydaniu w dniu 2.12.2015r. zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji odmownej, w związku z odmową uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań wystosowaną przez RDOŚ w Gdańsku, dla inwestycji z wnosku p. Alojzego Nadolskiego, prowadzącego działalność jako PHU "LILAN" Alojzy nadolski z siedzibą w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-12-07
702.82 KB
641
pdf.png Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji POPULARNY

Pobierz

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości sołectwa Chwaszczyno oraz Tuchom w sprawie eksploatacji żwiru na działce 245/7 w Tuchomiu.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-21
774.77 KB
1 526