Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

OBWIESZCZENIE - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHWASZCZYNO

Michał Witt

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 uchwały nr XXXVIII/390/20113 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Żukowo oraz §1 pkt 1 uchwały nr XLII/460/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 grudnia 2013r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli w Gminie Żukowo

zwołuję

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHWASZCZYNO

dotyczące konsultacji w sprawie Statutu Sołectwa Chwaszczyno,

Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej w Chwaszczynie za 2013 rok

Michał Witt

Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej w Chwaszczynie            

za 2013 rok / 21.03.2013 – 18.03.2014 /

 

Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 6 spotkań, na których omawiano działalność rady w zakresie realizacji założeń planu pracy, uchwalonego na zebraniu sprawozdawczym w dniu 21.03.2013 roku.

Ważniejsze wydarzenia z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok  

Petycja w sprawie jeziora Wysockiego

Michał Witt

jezioro-wysockie-luty-2014-1

 

Szanowni Państwo!

 

Jezioro Wysockie administracyjnie leży na terenie dwóch gmin: Żukowo i miasta Gdańsk. Jezioro wraz z przylegającą działką, na której w sezonie letnim okoliczni mieszkańcy oraz przyjezdni m.in. z Gdańska korzystają z plaży, jest własnością prywatną. W ewidencji gruntów starostwa powiatowego w Kartuzach połowa jeziora została zakwalifikowana jako nieużytek.

ADRES ZAMIESZKANIA: GMINA ŻUKOWO

Michał Witt

PIT

Przekaż swój podatek tam, gdzie mieszkasz!

Gmina Żukowo wysunęła się na prowadzenie wśród innych gmin powiatu kartuskiego, jeśli chodzi o dochód do budżetu gminy. Te pieniądze pozwolą na najpotrzebniejsze inwestycje. Wszystkim nam zależy, aby powstały gładkie drogi z bezpiecznymi chodnikami dla pieszych, aby osiedla były skanalizowane. Według danych wydziału meldunkowego do Gminy Żukowo każdego roku przybywa około 1 tysiąca mieszkańców z okolic Trójmiasta. Ilu zaś przybywa niezameldowanych? Ci sami mieszkańcy jeżdżą po drogach gminnych, ich dzieci też chodzą do gminnych szkół. Mieszkańcy, którzy są niezameldowani również chcą mieć dogodniejsze warunki do mieszkania. Stąd apel burmistrza, aby płacili podatki do budżetu gminy, w której mieszkają.

Komunikat Rady Sołeckiej - listopad 2013

Michał Witt

logoRS

 

1. Rada Sołecka zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Żukowo o skierowanie do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 218 problemu zapchanej studzienki wody opadowej. Znajduje się ona w centrum Chwaszczyna po prawej stronie przejścia dla pieszych idąc od strony kościoła w kierunku pomnika. Po opadach deszczu tworzy się tam stosunkowo duża kałuża.

Zakończono układanie płyt drogowych ,,yomb” w Chwaszczynie.

Michał Witt

jumbo

 

Rada Sołecka sołectwa Chwaszczyna informuje o zakończeniu harmonogramu układania płyt drogowych ,,yomb ” na terenie sołectwa Chwaszczyno.

W mijającym roku zakupiliśmy 520 sztuk płyt drogowych ,,yomb” z funduszy pochodzących z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska ”.

Relacja z zebrania wiejskiego 10.09.2013 r.

Michał Witt

 

ZebraniaWiejskie-2013 450 px

 

W miniony wtorek 10 września 2013 roku na terenie Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie odbyło się zebranie wiejskie. Na listę obecności wpisało się 59 mieszkańców. Co stanowi zaledwie 1,78 % zameldowanych na terenie sołectwa na dzień 30.06.2013 mieszkańców Chwaszczyna.

Pomiar ruchu pieszego i samochodowego na DK-20 w Chwaszczynie

Michał Witt

pomiar-ruchu

 

Rada Sołecka informuje mieszkańców, że w dniach 10 lub 11 września 2013 roku zostanie przeprowadzony na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk pomiar w systemie ręcznym polegającym na liczeniu pojazdów na poszczególnych jezdniach z podziałem na kategorie, a także pomiar ilości osób przechodzących przez przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Derdowskiego i Gdyńskiej w Chwaszczynie.