Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Program utwardzania dróg gminnych płytami Yomb na rok 2018

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo, wzorem lat poprzednich, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb.

Program zakłada współudział Gminy Żukowo i zainteresowanych mieszkańców działających indywidualnie lub w komitetach, przedsiębiorców lub innych podmiotów, co umożliwi utwardzenie dróg gminnych, które nie zostały zaplanowane do modernizacji w budżecie Gminy na 2018 r.

W 2017 r., z inicjatyw lokalnych przy współudziale Gminy Żukowo zakupiono i wbudowano ponad 10 000 szt płyt, o wartości ponad 336 tys zł, co stanowiło 22 % wszystkich wbudowanych płyt przez Gminę Żukowo, w tym roku.

Burmistrz Gminy Żukowo widząc duże zainteresowanie lokalnych inicjatyw, w zakresie partycypacji przy utwardzaniu, dróg gminnych, płytami Youmb, postanowił usystematyzować zasady współfinansowania tych inwestycji.

Termin zgłaszania inicjatyw, do sołtysów danego sołectwa wg zasad określonych w załączniku, mija 02.02.2018 r.

Zasady wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB znajdują się w załączniku poniżej.

 

BUDOWA SIECI ŚWIAŁOWODOWEJ W CHWASZCZYNIE

Soltys

 

2017 12 06 10 22 07 INTERKAR  Start

 

Operator telekomunikacyjny "INTERKAR” w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pragnie przedstawić dalsze plany realizacji swoich działań związanych z budową sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu w miejscowościach nieobjętych unijnym dofinansowaniem, w tym na terenie miejscowości Chwaszczyno.

W ramach oferty skierowanej do mieszkańców ww. miejscowości dostępny będzie Internet w pakietach do 500 Mb/s, natomiast klienci biznesowi będą mogli dodatkowo skorzystać z pakietów wraz z podwyższonym standardem usług. Dodatkowo w ramach oferty klient będzie mógł skorzystać z podłączenia telewizji w różnych konfiguracjach pakietów uzależnionych od oferty programowej.

Operator telekomunikacyjny „INTERKAR” przystępuje do kolejnego etapu związanego z budową infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, dedykowanej dla mieszkańców miejscowości Chwaszczyno. Całość inwestycji chce zrealizować w kilku krokach, poczynając od III kwartału 2018 roku i kończąc całość w roku 2019.

Na obecnym etapie potrzebne jest rozeznanie, gdzie potrzeby są największe, aby w tych miejscach rozpocząć budowę poszczególnych odcinków światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w pierwszej kolejności.

Budowa sieci w działkach drogowych nie wiąże się z żadnym wydatkiem dla mieszkańców. Niniejsza deklaracja nie zobowiązuje mieszkańców do podpisania umowy, wyraża jedynie potencjalne zainteresowanie przyszłym podłączeniem do sieci.

W związku z tym apelujemy o mobilizację w zakresie przekazywania deklaracji od osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci teleinformatycznej w następujący sposób:

 1. elektronicznie poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. elektronicznie poprzez link: http://interkar.pl/chwaszczyno/
 3. listownie na adres: Interkar Komputer Serwis, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda
 4. poprzez dedykowaną skrzynkę pocztową w punktach:
 5. Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 16
 6. Sklep Wielobranżowy Abc Kolka Elżbieta w Chwaszczynie, ul. Oliwska 88

 

Rozbłyśnie choinka w centrum Chwaszczyna

Soltys

Jak co roku w centrum Chwaszczyna stanęła choinka. Uroczyste rozświetlenie choinki nastąpi 8 grudnia w piątek po Mszy świętej roratniej o godzinie 18:00.

Serdecznie zapraszamy, szczególnie najmłodszych mieszkańców Chwaszczyna. Na uczestników czeka słodki upominek.

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 7 grudnia (czwartek) godz. 19.30 - szkoła w Chwaszczynie

Soltys

Najbliższe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się 7 grudnia (czwartek) o godz. 19.30 w szkole w Chwaszczynie. Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:
- spotkanie przedstawiciela Urzędu Gminy Żukowo w sprawie zmiany harmonogramu prac przy budowie ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie,

- wniosków sołectwa w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo,

- omówienie spraw bieżących sołectwa.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 8 grudnia (piątek) godz. 19.00

Soltys

okis logo

ozdoby świąteczne

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE

ZAPRASZA NA:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Temat zajęć:
OZDOBY ŚWIĄTECZNE

PIĄTEK 8 GRUDNIA, godz. 19:00

Szkoła w Chwaszczynie 

 

KOSZT ZAJĘĆ:

dorośli: 15zł/osobę

          dzieci: 10 zł/osobę

Zajęcia poprowadzi Edyta Wreza

Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo

Soltys

pdf.png Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo POPULARNY

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;

Na podstwie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowianiu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o podjeciu przez Radę Miejską w Żukowie:

1. uchwały XXX/339/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data 2017-11-30 Wielkość pliku 531.94 KB Download 454 Pobierz

 

Obwieszczenie dostępne na stronie Urzędu Gminy Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75664.html

"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Soltys

Firma szkoleniowa 'Projekt Gamma' zaprasza na kurs komputerowy zakończony certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa pomorskiego.

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie:

- Szkolenia są bezpłatne

- Mogą odbywać się lokalnie (nie trzeba dojeżdżać dziesiątków kilometrów), szkolenia zostały również zaplanowane aby odbyły się w Chwaszczynie.

- Dni i godziny szkoleń są do uzgodnienia z oczekiwaniami kursantów

- Szkolenie kończy się certyfikatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

- Prowadzący dopasowują się do poziomu grupy, nie pozostawiają żadnego z uczestników z poczuciem braku wiedzy, mogą też uczyć wybrane osoby na poziomie zaawansowanym.

- Kurs organizuje firma szkoleniowa Gamma, która w rankingu Gazety Finansowej zajmuje I miejsce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

telefon: 500-079-748 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.projektgamma.pl/PROJEKT-ICT-POMORSKI

Obwieszczenie Nr UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływan

Soltys

pdf.png Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6.09.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. POPULARNY

Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6 września 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data 2017-09-06 Wielkość pliku 467.53 KB Download 362 Pobierz

 

Obwieszczenie dostępne na stronie Urzędu Gminy Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75326.html

Kursy językowe współfinansowane ze środków UE

Soltys

CENTRUM SZKOLENIOWE MASTERLANG równolegle prowadzi 3 projekty współfinansowane z UE, z których mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy województwa pomorskiego.

Pierwszy projekt " Pomorska Akademia Językowa" to 180 godz. języka angielskiego i koszt kursu to 398 zł (kwota całkowita).

Drugi projekt " Akademia Językowa na Pomorzu" to 120 godz. języka angielskiego lub języka niemieckiego. Uczestnik sam wybiera, którego języka chce się uczyć. Koszt całkowity to 288 zł.

Trzeci projekt " Z angielskim na plus!" to 180 godzin języka angielskiego i koszt całkowity to 420,60 zł.

Kursy prowadzone są na terenie całego województwa pomorskiego natomiast konkretne miejsce odbywania się zajęć jest dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników szkolenia, tak aby każdy miał jak najbliżej. Kursy językowe są również przeznaczone i przystosowane do osób z 
niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na załączonych plakatach.

maly plakat plus

maly plakat pomorze

maly plakat paj

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY I VIII FESTYN KASZUBSKI W CHWASZCZYNIE - 27 SIERPNIA 2017r.

Soltys

 W ostatnią niedzielę sierpnia w Chwaszczynie odbędą się Dożynki Parafialne – VIII Festyn Kaszubski. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce na placu gminnym przy ulicy Węglowej, za giełdą samochodową.

Ramowy program dożynkowo-festynowych obchodów przedstawia się następująco:

14:00   - Uroczysta Msza Święta Dziękczynna za dary ziemi i obfite plony

15:00   - Procesyjne przejście na plac gminny przy ulicy Węglowej

15:15    - Rozpoczęcie obchodów

W programie m.in.: Kaszubski Idol LIVE, Kabaret Pùrtce, Zespół Pieśni i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna" z Lini, chór „Strzelenka” z Tuchomia, Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna, występ Joanny Sakr.

20:30 - Zabawa taneczna do godz. 23:00 z Dynamic Event

W programie także:

- darmowe dmuchańce dla dzieci,

- taniec współczesny pań z KGW Chwaszczyno i KGW Tuchom,

- quiz wiedzy o regionie,

- loteria fantowa, z której dochód przeznaczymy dla Milenki Plichta,

- pokaz starych pojazdów i sprzętu rolniczego,

- konkurs rzucania balotem siana,

- malowanie kaszubskich figurek,

- mecz Rad Sołeckich z Chwaszczyna, Tuchomia i reszty parafii

- przeciąganie liny między sołectwami z Chwaszczyna i Tuchomia,

- i wiele innych atrakcji, zabaw i konkursów…

Nagrodą główną loterii fantowej będzie rower.

Oprócz funduszy z loterii fantowej będziemy zbierać nakrętki dla Milenki Plichta. Surowiec przekażemy fundacji, która ją spienięży i wesprze rehabilitację dziewczynki.

Imprezę poprowadzi Jacek Miąskowski i jego Dynamic Event!

Dożynki Parafialne – VIII Festyn Kaszubski dotowany jest z Funduszu Sołeckiego sołectwa Chwaszczyno w kwocie 5000 zł, z Funduszu Sołeckiego sołectwa Tuchom w kwocie 5000 zł i z grantu w zakresie kultury dla organizacji pozarządowych, o które starało się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Chwaszczynie w wysokości 4500 zł.

Organizatorami Dożynek Parafialnych – VIII Festynu Kaszubskiego są:

 • parafia p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie,
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Chwaszczynie,
 • Dynamic Event Jacek Miąskowski,
 • Sołtys i Rada Sołecka z Chwaszczyna,
 • Sołtys i Rada Sołecka z Tuchomia,
 • Sołtys i Rada Sołecka z Karczemek,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie,
 • Radni Gminy Żukowo z Chwaszczyna i Tuchomia,
 • Radni Powiatu Kartuskiego z Chwaszczyna,
 • OSP Chwaszczyno.

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

Gminny Punktów Elektroodpadów (GPE) w Chwaszczynie

Soltys

Gmina Żukowo, z myślą o środowisku oraz umożliwieniu mieszkańcom łatwiejszego pozbywania się małogabarytowych odpadów niebezpiecznych jakimi są elektroodpady, w poniedziałek 19.06.2017r. zamontowała trzy Gminne Punkty Elektroodpadów.

Jedno z urządzeń zlokalizowane jest w Chwaszczynie przy sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Oliwskiej.

Gminne Punkty Elektroodpadów są przeznaczone do zbierania odpadów niebezpiecznych do jakich zaliczamy elektroodpady. Urządzenie składa się z 7 tub o pojemności 33 litry każda. Poszczególne otwory są dostosowane do rodzaju odpadów , które można wrzucać do danej tuby.

Do ustawionych urządzeń można wrzucać tylko i wyłącznie płyty CD, zużytą drobną elektronikę (piloty, myszki, kalkulatorki itp.) zużyte telefony komórkowe i ładowarki, baterie i żarówki. Każde z urządzeń jest objęte monitoringiem, zabrania się wrzucania innych odpadów oraz pozostawiania-dostawiania worków z odpadami komunalnymi przy urządzeniu.

 

Informacja ze strony: www.zukowo.pl

fot. Aleksandra Nosel

Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno w rejonie jeziora Wysockiego oraz w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga.

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/393/2017 oraz XXXVI/394/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego, w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora, Kaszubska Droga oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga. POPULARNY

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/393/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data 2017-05-14 Wielkość pliku 300.42 KB Download 377 Pobierz

pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie jeziora Wysockiego POPULARNY

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/394/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data 2017-05-14 Wielkość pliku 599.97 KB Download 417 Pobierz

Zdjecia monitoringu w Chwaszczynie

Soltys

C1 - parking przy małym kościele w kierunku ul. Oliwskiej

C1

C2 - parking przy małym kościele w kierunku ul. Mickiewicza

C2

C3 - wyjazd z ronda w kierunku Gdyni oraz Oliwy

C3

C4 - skrzyżowanie ulicy Mickiewicza i Oliwskiej

C4

C5 - wyjazd z ronda w kierunku Wejherowa i Żukowa

C5

C6 - siłownia przy ulicy Gdyńskiej

C6

C7 - skrzyżowanie ulicy Węglowej i Oliwskiej

C7

C8 - przystanek przy skrzyżowaniu ulicy Polnej i Gdyńskiej na wysokości siłowni

C8

C9 - przystanek przy sklepie GS Żukowow w kierunku Oliwy

C9

C10 - wyjazd z ronda w kierunku Gdyni, widok na przystanek autobusowy

C10

'MOJA ULICA, MOJE CHWASZCZYNO!' - edycja 2017. Zaproszenie na spotkanie mieszkańców.

Soltys

Szanowni Państwo!

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy mieszkańców sołectwa Chwaszczyno do udziału w spotkaniach osiedlowych pn. 'MOJA ULICA, MOJE CHWASZCZYNO!'.

Na spotkaniach podsumujemy co udało się zrobić w przeciągu minionego roku, co jeszcze pozostało do realizacji oraz jakie kolejne działania należy podjąć aby mieszkało się jeszcze lepiej.

Aby dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców spotkania będą organizowane w różnych lokalizacjach na terenie Chwaszczyna.

Ostatnie z cyklu spotkanie dla mieszkańców z szeroko rozumianego „centrum” oraz wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w poprzednich spotkaniach osiedlowych spotkanie odbędzie się we wtorek 6 czerwca o godz. 19:00 w szkole przy ul. Mickiewicza.

Już teraz prosimy o indywidualną refleksję nad najważniejszymi potrzebami Państwa miejsca zamieszkania, jak również całego Chwaszczyna oraz w jaki sposób chciałbym się zaangażować w jego rozwój.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Chwaszczyna do czynnego udziału w cyklu spotkań osiedlowych.

Mamy również zadanie dla każdego mieszkańca: ZABRAĆ SĄSIADA NA SPOTKANIE!

 

Na pierwsze zapraszamy mieszkańców Czarnych Błot, Kawli, Osiedla Józefin do 'Baru Ania' nad jeziorem Wysockim. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja (wtorek) o godzinie 19.00 przy skrzyżowaniu ul. Sobiesława I i Sambora I. Na spotkaniu będziemy rozmawiać m.in. o poszerzeniu ul. Sambora I, utwardzaniu dróg, czystości Jeziora Wysockiego, powstającym Domu Kultury w Chwaszczynie.

2) Drugie spotkanie odbędzie się 16 maja o godz. 19.00, na które zapraszamy mieszkańców z rejonu Lisie Błota (m. in. ulice Dobrzewińskiej, Leśnej, Lisiej, Prusa, Podleśnej, Tuchomskiej, Wąskiej) oraz wszystkich rejonów ulic z kierunku Żukowa oraz Karczemek w kierunku centrum. Spotkanie odbędzie się w Zajeżdzie Zaścianek przy ul. Wąskiej 23

Na spotkaniu będziemy rozmawiać m. in. o asfaltowaniu pierwszego odcinka ul. Tuchomskiej, uregulowaniu własności ul. Lisiej i Podleśnej, kontynuacji utwardzenia ul. Prusa, realizacji chodnika z Tuchomia do Chwaszczyna oraz powstającym centrum kultury w Chwaszczynie.

3) Kolejne spotkanie odbędzie się 23 maja o godz. 19.00, na które zapraszamy mieszkańców zapraszamy rejonu ulicy Kaszubska Droga i ulic przylegających, ulicy Oliwskiej od granicy Gdańska w stronę Chwaszczyna, mieszkańców Osiedla Angielskiego, Osiedla Nad Jeziorem oraz ulic Jeziorna, Szafirowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Złota, Ogrodowa, Diamentowa, Bursztynowa, Telesfora, Teodora.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej salonu samochodowego TOYOTA w Chwaszczynie, ul. Gdyńska 68 (wjazd od ulicy Oliwskiej).

Na spotkaniu będziemy rozmawiać m.in. o projektowanym oświetleniu i kanalizacji ulicy Jeziornej, Szafirowej i Bursztynowej, inicjatywach płytowych mieszkańców, zmianach w przebiegu i realizacji tras szybkiego ruchu oraz powstającym Domu Kultury w Chwaszczynie. Na spotkaniu będzie również  przedstawiciel Komisariatu Policji w Żukowie aby omówić kwestie bezpieczeństwa.

Terminy kolejnych spotkań: - 30 maja (wtorek) godz. 19.00 Dąbrówki, Polna, Rewerenda - budynek firmy Malwa przy ul. Rewerenda.

 

Jolanta Wiercińska
Jacek Fopke
Mirosław Nowak