Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zaproszenie na otwarcie Strefy Kultury w Chwaszczynie - 14 - 15 kwietnia

Soltys

29694584 447023452385317 242698927515391597 n

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić mieszkańców Chwaszczyna na uroczyste otwarcie Strefy Kultury w Chwaszczynie. W imieniu Pana Burmistrza Wojciecha Kankowskiego oraz przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno zapraszamy w sobotę na godz. 16.00 do nowo powstałego budynku Strefy przy ul. Żeromskiego 9. W programie m. in. występy Gminnej Orkiestry Dętej, zespołu Kaszubki, prezentacja dorobku artystycznego Koła Gospodyń Wiejskich z Chwaszczyna oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Tuchomia.

W niedzielę zapraszamy w szczególności rodziców, dziadków, najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa na dzień otwarty Strefy Kultury od godz. 11 do 17. O godz. 13.00 odbędzie się koncert Zespołu 'Czarodzieje z Kaszub'. W załączeniu szczegółowy program. Moc atrakcji zapewniona!

Budowa sieci szerokopasmowej - planowane etapy

Soltys

Operator telekomunikacyjny "INTERKAR" informuje o zakończeniu kolejnego kroku w ramach realizacji inwestycji, która ma na celu budowę sieci światłowodowej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Chwaszczyna. Podsumowaniem procesu, podczas którego badano w jakich rejonach znajdują się mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci światłowodowej, jest wyodrębnienie 20 etapów, które stanowią harmonogram prac budowlanych na rok 2018 oraz 2019.

Prace budowlane na terenie miejscowości będą prowadzone dwutorowo: jeden tor prowadzi bezpośrednio od etapu pierwszego (ulice Asnyka, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Leśmiana oraz Żeromskiego), drugi tor prowadzi od strony miejscowości Bojano w kierunku ulicy Rewerenda.

Decyzja o budowie dwóch osobnych szkieletów sieci podyktowana jest koniecznością wykluczenia rejonów, gdzie zaprojektowana jest trasa szybkiego ruchu przecinająca miejscowość.

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE PRAC budowlanych na koniec:

ETAP 1 III kw. 2018
ETAP 2 III kw. 2018
ETAP 3 III kw. 2018
ETAP 4 IV kw. 2018
ETAP 5 IV kw. 2018
ETAP 6 IV kw. 2018
ETAP 7 I kw. 2019
ETAP 8 I kw. 2019
ETAP 9 II kw. 2019
ETAP 10 II kw. 2019
ETAP 11 II kw. 2019
ETAP 12 III kw. 2019
ETAP 13 III kw. 2019
ETAP 14 IV kw. 2019
ETAP 15 IV kw. 2019
ETAP 16 IV kw. 2019
ETAP 17 IV kw. 2019
ETAP 18 I kw. 2020
ETAP E1 Rewerenda III kw. 2018
ETAP E 2 Rewerenda IV kw. 2018

Planowane zakończenie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach uzależnione jest wielu czynników, takich jak:

- uzgodnienia projektu sieci z właścicielami pozostałych infrastruktur, np. gaz, wodociągi, itp

- terminem uzyskania decyzji administracyjnych
terminem uzyskania zgód na wykorzystanie prywatnych pasów drogowych od właścicieli prywatnych nieruchomości

- warunki atmosferyczne - prace ziemne są możliwe jedynie w temperaturze powyżej zera

Proces ustalania właścicieli gruntów drogą administracyjną jest procesem czasochłonnym, w związku z czym apelujemy do mieszkańców, będących właścicielami bądź współwłaścicielami prywatnych pasów drogowych, o kontakt z operatorem "INTERKAR" w celu dokonania uzgodnień projektu sieci światłowodowej. Jest to jeden z kluczowych czynników, gdyż duża ilość zainteresowanych przyłączeniem do sieci mieszkańców posiada grunty w bezpośredniej granicy takich pasów drogowych.

Niestety, ale zobowiązani jesteśmy poinformować, że nie uzyskanie zgody na jeden z prywatnych pasów drogowych może doprowadzić do całkowitego wykluczenia realizacji etapu, co w konsekwencji może doprowadzić do przesunięcia harmonogramu prac dla całej grupy etapów zależnych.

Informujemy, że dla każdego etapu przed realizacją prac budowlanych, operator będzie potwierdzał zainteresowanie z właścicielem nieruchomości/gruntu oraz dokonywał ustaleń dotyczących indywidualnego umiejscowienia przyłącza na posesji. Etapy zostały ustalone w oparciu o niezobowiązujące deklaracje, jednakże "INTERKAR" liczy na to, że osoby zadeklarowane będą w dalszym ciągu zainteresowane przyłączeniem do sieci i zdecydowane zawrzeć umowę o świadczenie usług w najbliższych dwóch latach, dla każdego z regionu zgodnie z prezentowanym harmonogramem.

Zainteresowanie dostępem do sieci można zgłosić elektronicznie poprzez link: http://interkar.pl/chwaszczyno/

Kontakt do firmy Interkar: tel. 58 678 76 02, 58 674 36 60, kom. 501 067 192, 504 068 224

Bezpłatny kurs komputerowy z darmowym tabletem na własność dla uczestników

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza do udziału w szkoleniach w ramach projektu szkoleniowego MEW@, dotyczącym rozwoju kompetencji cyfrowych społeczności lokalnych, w tym w szczególności aktywizacji osób powyżej 65 roku życia.

Szkolenia kompetencji cyfrowych seniorów rozpoczną się już w I pierwszym kwartale 2018 r., czas trwania około 3 miesięcy. Projekt Mew@ umożliwi każdemu uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu oraz innych urządzeń IT. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.

Informacja i zgłoszenia:

Telefon: 575 111 542 / 574 741 888 / 884 831 999

Mail: rekrutacja@cyfrowa-mewa.com

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową koncepcją i wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu.

Pliki do pobrania:
http://www.zukowo.pl/Projekt_MEW,10,4741

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Chwaszczyno”

Soltys

Spółka Komunalna Żukowo informuje, że w III kwartale 2018 roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa

Lokalizacja:
704/7, 704/21, 704/43 (powstała z podziału działki 704/23), 705/37, 705/38, 705/41, 705/42, 705/43, 705/44, 705/53, 705/56, 706/1, 425/35, 425/94, 425/95, 425/96, 425/97, 425/98, 288/5, 725/21, 726, 424.

Działki do których wykonane zostaną przyłącza zakończone zaślepką (do granicy działek):
425/25, 425/26, 425/27, 288/1, 425/103, 425/102, 425/37, 425/29, 425/30, 425/38, 425/40, 425/31, 425/32, 425/34, 425/41, 425/42, 425/104, 425/44, 425/105, 425/49, 425/52, 425/51, 425/60, 425/61, 425/70, 425/62, 425/44, 425/45, 425/46, 425/48, 425/47, 425/53, 425/54, 425/59, 425/58, 425/63, 425/64, 425/91, 425/87, 425/90, 425/89, 425/80, 425/86, 425/85, 425/79, 425/72, 425/71, 425/69, 425/84, 425/81, 425/83, 425/109, 425/82, 425/108, 425/77, 425/73, 425/74, 425/68, 425/67, 425/110, 425/65, 425/57, 425/56, 705/46, 425/55, 705/45, 288/4, 705/40, 288/3, 288/2, 705/39, 705/33, 425/111, 425/75, 425/76, 725/4, 725/3, 725/2, 725/1, 724/1.

Działki do których wykonane zostaną przyłącza zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków: 705/37, 705/38, 705/41, 705/42, 705/43, 705/44.

Po odbiorze sieci właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar rozpoczęcia prac związanych z podłączeniem nieruchomości do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Właściciel nieruchomości może wykonać podłączenie we własnych zakresie lub zlecić niezależnemu wykonawcy.

W przypadku gdy dana działka nie została objęta inwestycją:
Inwestor ponosi koszt zaprojektowania przyłącza kanalizacyjnego i koszt jego wybudowania. Właściciel nieruchomości nie może wykonywać prac we własnych zakresie, musi zlecić prace firmie wykonującej przyłącza, która zgłasza zamiar rozpoczęcia prac do Spółki Komunalnej Żukowo.

Ze względu, iż każdy przypadek podłączenia nieruchomości jest indywidualny, Spółka nie jest w stanie określić szacunkowego kosztu wykonania podłączenia nieruchomości.

Szczegółowe informację można uzyskać w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, tel. 58 586-75-86.

Mapy z naniesioną siecią:
http://www.skzukowo.pl/projekt-unijny

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 9 marca (piątek) godz. 18.00

Soltys

okis logo

28279336 1534931349958932 6240244564352382712 n

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE

ZAPRASZA NA:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Temat zajęć:
DRZEWKO WIELKANOCNE

PIĄTEK 9 MARCA, godz. 18:00

STREFA KULTURY w Chwaszczynie

ul. Żeromskiego 9

 

KOSZT ZAJĘĆ:

dorośli: 15zł/osobę

          dzieci: 10 zł/osobę

Zajęcia poprowadzi Edyta Wreza

Zebranie wiejskie Sołectwa Chwaszczyno - 6 marca 2018r. godz. 18.00

Soltys

Sołtys sołectwa Chwaszczyno zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Na zebraniu Sołtys złoży sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

                                                          znak

Ankieta dotycząca reklam na terenie Gminy Żukowo

Soltys

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietania 2015 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu", potocznie nazywanej "ustawą krajobrazową" gminy mają prawną możliwość określania na swoim terenie zasad i kierunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych z jakich moga być wykonane.

W celu poznania opinii publicznej na ten temat oraz rozpoznania świadomosci mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadza konsultacje społeczne w postaci "Ankiety dotyczącej reklam na terenie Gminy Żukowo". Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://ankieta.zukowo.pl/

Czas wypełnienia elektronicznej ankiety zajmuje ok. 1 minuty. Udział w ankiecie potwierdzający wyrażenie chęci mieszkańców do uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam będzie stanowić podstawę do dalszych prac lub zaniechania.

fot. Gdansk.pl

Powstaną chodniki przy ul. Gdyńskiej w kierunku Gdyni

Soltys

Wspólnie z radnym Jackiem Fopke zwróciliśmy się do GDDKiA Oddział w Gdańsku z wnioskiem o zaprojektowanie i wybudowanie obustronnych chodników przy ul. Gdyńskiej, od projektowanego wlotu Nowej Rdestowej do istniejących chodników na wysokości ul. Polnej i Kaszubskiej Drogi. Zależało nam aby w chwili rozpoczęcia budowy „Węzła Chwaszczyno” rozwiązać również ten istotny problem w zakresie bezpieczeństwa Mieszkańców.

Ponadto zawnioskowaliśmy o wybudowanie osobnej ścieżki rowerowej przy ul. Gdyńskiej (DK 20) od włączenia projektowanej Nowej Rdestowej do centrum Chwaszczyna (w okolicy ronda). Wniosek swój uzasadniliśmy troską o ponadlokalną spójność komunikacyjną naszej miejscowości i Gminy Żukowo po wybudowaniu „Węzła Chwaszczyno”. Dzięki dotychczasowym staraniom Burmistrza Gminy Żukowo i przedstawicieli Sołectwa Chwaszczyno w latach 2015-2016, udało się w dokumentacji Trasy Kaszubskiej przewidzieć ścieżkę rowerową i osobny chodnik na całej długości projektowanej „Nowej Rdestowej”, natomiast kwestią otwartą zostało połączenie go z centrum Chwaszczyna w ciągu ul. Gdyńskiej. Brakuje tego „łącznika” do ronda również w relacji ul. Oliwskiej (DW 218) i wybudowanych już ciągach w kierunku Gdańska i Kielna.

W odpowiedzi na nasze pismo Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA Pan Karol Markowski informuje, że „ (…) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku przychyla się do Państwa wniosku w zakresie uwzględnienia brakujących chodników po obu stronach dk 20 na odcinku od zaprojektowanych ciągów pieszych w ramach budowy tzw. Nowej Rdestowej do istniejących chodników w ciągu drogi krajowej nr 20 (ul. Gdyńska). (…) W zakresie budowy ścieżki rowerowej GDDKiA Oddział w Gdańsku podejmie starania wpisania zadania na listę zadań inwestycyjnych w ramach działań na istniejącej sieci dróg krajowych, jednak okres oczekiwania, w uwagi na uszczuplone środki inwestycyjne, nie jest aktualnie możliwy do określenia”

Dziękujemy GDDKiA w Gdańsku za otwartość i konkretne deklaracje w tej sprawie.

fot. Jacek Fopke

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2018 w Gminie Żukowo.

Soltys

Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Żukowie informuje, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018.

Informujemy, że decyzje będą na terenie sołectwa Chwaszczyno będące doręczone przez listonosza.

W myśl art.  144 §  1 pkt 1 oraz §  4 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.), który stanowi cyt. „Organ podatkowy doręcza pisma: za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (…).  W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.” 

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 02 lutego do 27 lutego 2018 roku.
Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla sołectw: Nowy Świat, Rębiechowo, Chwaszczyno oraz podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Żukowo. Dodatkowe informacje pod nr. 58 685 83 04 lub 58 685 83 33.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 2018

Soltys

Informujemy, że w 2018 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte, ale będzie to „zbiórka przydomowa”.

Podczas zbiórki będą odbierane takie odpady jak: wielkogabarytowe np. szafy, sofy, krzesła, stoły, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, dywany, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi, materace, opony od samochodów osobowych, i inne odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach na odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, odbiorniki radiowe, TV, wiertarki, piły, maszyny do szycia, czajniki elektryczne, lokówki, prostownice itp.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe musi w terminie do 31 marca zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane (dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-mail). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową, a dla zabudowy wielorodzinnej przy pergolach śmietnikowych.

Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, tapicerka samochodowa, opony ciągnikowe i sam. dostawczych itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nie będzie również odbierana odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady można dostarczyć do PSZOK.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr tel. (58) 685-83-71, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres tut. Urzędu lub osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godzinach urzędowania.

Informacja z profilu FB PSZOK ŻUKOWO

Komunikat PSZOK Żukowo - odpady mokre

Soltys

W związku z okresem zimowym, a co za tym idzie przymrozkami uprzejmie zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości odpady mokre wkładać do pojemników w worki foliowe. Chodzi o to, że luźno wrzucone mokre odpady przymarzają do pojemników utrudniając ich całkowite opróżnienie.

Pragniemy także poinformować, że w roku 2018 opłaty za wywóz nieczystości pozostały bez zmian i są takie same jak w roku 2017.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 16 lutego (piątek) godz. 18.00

Soltys

okis logo

blejtram wielkanocny

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE

ZAPRASZA NA:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Temat zajęć:
BLEJTRAM WIELKANOCNY

PIĄTEK 16 LUTEGO, godz. 18:00

STREFA KULTURY w Chwaszczynie

ul. Żeromskiego 9

 

KOSZT ZAJĘĆ:

dorośli: 15zł/osobę

          dzieci: 10 zł/osobę

Zajęcia poprowadzi Edyta Wreza

Apel do hodowców trzody chlewnej

Soltys

Szanowni Państwo!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apeluje:

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny  dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 25 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - budynek Strefy Kultury przy Żeromskiego 9 w Chwaszczynie

Soltys

Najbliższe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się 25 stycznia (czwartek) o godz. 19.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:

- ustalenie harmonogramu spotkań sołeckich w 2018 roku,
- podsumowanie wydatków z GS Żukowo w 2017r. oraz plan na rok bieżący,
- omówienie spraw bieżących sołectwa.

Posiedzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacji. Zapraszamy do udziału!