Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Informacja o Zebraniu Wiejskim oraz propozycja podziału środków z Funduszu Sołeckiego 2021

Soltys

zebranie wiejskie chwaszczyno

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2021.

 Ponadto w dniu 20.08.2020r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców, organizacji działających na terenie sołectwa Chwaszczyno, radnych oraz przedstawicieli sołectwa. Zostały złożone propozycje przedsięwzięć do funduszu sołeckiego na 2021 rok. W wyniku głosowania wyłoniono listę przedsięwzięć, które będą stanowiły wniosek o podział funduszu, który zostanie przedłożony na zebraniu wiejskim jako wspólna propozycja sołtysa i rady sołeckiej.


WNIOSEK

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r. (na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U. 2014 poz. 301 z późniejszymi zmianami) na realizację przedsięwzięcia/przedsięwzięć:

1) Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: - Sambora, Kaszubska Droga, Przemysława, Polna, Rewerenda (po 2 transporty płyt na każdą z ulic) - 121 600 zł

2) Utwardzenie terenu z przeznaczeniem pod miejsce utwardzone pod scenę za Strefą Kultury – 30 000 zł

3) Przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji opaski zewnętrznej betonowej przylegającej do jezdni, stanowiącej pobocze wzdłuż ul. Wiejskiej w Chwaszczynie – 20 000 zł

4) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sambora I oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia – 20 000 zł

5) Zakup butli kompozytowych z powietrzem na potrzeby OSP Chwaszczyno - 20 000 zł

6) Doposażenie istniejących placów zabaw oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw przy ul. Węglowej oraz przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie - 9 589,32 zł

7) Zakup i montaż 1 kamery monitoringu na ul. Węglowej w okolicy placu zabaw wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją przedsięwzięcia - 5 000 zł

 

Ponadto w ramach środków dodatkowych będących w dyspozycji sołtysa w wysokości 35 000 zł na posiedzeniu sołtysa i rady sołeckiej podjęto decyzję o podziale środków na następujące zadania. Została rozdysponowana kwota 26 500 zł. Pozostałe zlożone wnioski zostaną rozpatrzone na kolejnych posiedzeniach rady sołeckiej w ramach dostępnych środków.

 

1) Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie szkoły podstawowej w Chwaszczynie - 6 000,00 zł

2) Organizacja 3 wydarzeń sołeckich (po 2 tyś. na wydarzenie) - 6 000,00 zł

-  Festyn rodzinny na placu zabaw przy ul. Dąbrówki i Polnej,

-  Zabawa mikołajkowa,

-  Organizacja lokalnych uroczystości 11-listopada

3) Organizacja Festynu Kaszubskiego - 5 000,00 zł

4) Organizacja rodzinnego turnieju piłkarskiego wraz z otwarciem placu zabaw przy ul. Węglowej - 5 000,00 zł

5) Wynajem sezonowy min. 4 toalet TOI-TOI - 2 000,00 zł

6) Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa - 1 000,00 zł

7) Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjne do ustawienia w okolicach jeziora Wysockiego - 1 000,00 zł

8) Zakup materiałów biurowych, usług oraz wiązanek okolicznościowych - 500,00 zł