Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - środa 23 października br. godz. 19.00

Soltys

Najbliższe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się  w środkę 23 października na godz. 19.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie.

Na posiedzeniu zostaną poruszone bieżące sprawy sołectwa.

Posiedzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacji.
Zapraszam do udziału!!

 

Aleksandra Nosel

sołtys Chwaszczyna