Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Żukowo obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo:


  1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego;
    2.    Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;
  2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

  1. dla projektu planu rejonie Jeziora Wysockiego - 22 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;
  2. dla projektu planu w rejonie pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza - 21 sierpnia 2019r. o godz. 11:00;
  3. dla projektu planu części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda - - 21 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna).

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy: - -

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o który m mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019 r. Organem właściwym do jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Szczegółowe informacje oraz projekty planów będą dostępne są na stronie:

https://bip.zukowo.pl/a,78686,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-obszaru-ogranic.html

https://bip.zukowo.pl/a,78685,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-jezio.html

https://bip.zukowo.pl/a,78684,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-pomiedzy-ulicam.html