„WĘZEŁ CHWASZCZYNO" Trasy Kaszubskiej (S6) - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Soltys

Sołectwo Chwaszczyno wspólnie z Burmistrzem Gminy Żukowo zaprasza na spotkanie  informacyjne z przedstawicielami GDDKiA w Gdańsku oraz projektantami/wykonawcami Trasy Kaszubskiej, które odbędzie się  w czwartek 15 listopada o godz. 17:00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie przy ul. Żeromskiego 9.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące rozwiązań komunikacyjnych przyjętych w projekcie budowlanym, planowanego harmonogramu prac w terenie  ( 2019 r.) oraz sprawy związane z wywłaszczeniami gruntów i budynków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału.
Informacje o inwestycji: http://s6szemud-gdynia.pl/