Dodatkowe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 13 września (czwartek) godz. 19.00 - Strefa Kultury w Chwaszczynie

Soltys

 Dodatkowe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się 13 września (czwartek) o godz. 19.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:

Tematem spotkania będzie przygotowanie propozycji sołeckich do budżetu Gminy Żukowo na rok 2019r.

Posiedzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacji. Zapraszamy do udziału!