Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Powstaną chodniki przy ul. Gdyńskiej w kierunku Gdyni

Soltys

Wspólnie z radnym Jackiem Fopke zwróciliśmy się do GDDKiA Oddział w Gdańsku z wnioskiem o zaprojektowanie i wybudowanie obustronnych chodników przy ul. Gdyńskiej, od projektowanego wlotu Nowej Rdestowej do istniejących chodników na wysokości ul. Polnej i Kaszubskiej Drogi. Zależało nam aby w chwili rozpoczęcia budowy „Węzła Chwaszczyno” rozwiązać również ten istotny problem w zakresie bezpieczeństwa Mieszkańców.

Ponadto zawnioskowaliśmy o wybudowanie osobnej ścieżki rowerowej przy ul. Gdyńskiej (DK 20) od włączenia projektowanej Nowej Rdestowej do centrum Chwaszczyna (w okolicy ronda). Wniosek swój uzasadniliśmy troską o ponadlokalną spójność komunikacyjną naszej miejscowości i Gminy Żukowo po wybudowaniu „Węzła Chwaszczyno”. Dzięki dotychczasowym staraniom Burmistrza Gminy Żukowo i przedstawicieli Sołectwa Chwaszczyno w latach 2015-2016, udało się w dokumentacji Trasy Kaszubskiej przewidzieć ścieżkę rowerową i osobny chodnik na całej długości projektowanej „Nowej Rdestowej”, natomiast kwestią otwartą zostało połączenie go z centrum Chwaszczyna w ciągu ul. Gdyńskiej. Brakuje tego „łącznika” do ronda również w relacji ul. Oliwskiej (DW 218) i wybudowanych już ciągach w kierunku Gdańska i Kielna.

W odpowiedzi na nasze pismo Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA Pan Karol Markowski informuje, że „ (…) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku przychyla się do Państwa wniosku w zakresie uwzględnienia brakujących chodników po obu stronach dk 20 na odcinku od zaprojektowanych ciągów pieszych w ramach budowy tzw. Nowej Rdestowej do istniejących chodników w ciągu drogi krajowej nr 20 (ul. Gdyńska). (…) W zakresie budowy ścieżki rowerowej GDDKiA Oddział w Gdańsku podejmie starania wpisania zadania na listę zadań inwestycyjnych w ramach działań na istniejącej sieci dróg krajowych, jednak okres oczekiwania, w uwagi na uszczuplone środki inwestycyjne, nie jest aktualnie możliwy do określenia”

Dziękujemy GDDKiA w Gdańsku za otwartość i konkretne deklaracje w tej sprawie.

fot. Jacek Fopke