Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Informacja o Zebraniu Wiejskim oraz propozycja podziału środków z Funduszu Sołeckiego

Michał Witt

zebranie wiejskie chwaszczyno

W dniu 8 września 2015r. (wtorek) o godz. 19.00 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2016.

 

Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania,
2. Omówienie ogólnych zasad podziału środków funduszu sołeckiego.
3. Przedstawienie realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu soleckiego na rok 2015.
4. Zmiana uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2015r.
5. Przedstawienie złożonych wniosków dotyczących podziału funduszu sołeckiego na rok 2016.
6. Dyskusja nad złożonymi propozycjami wniosków.
7. Głosowanie nad złożonymi wnioskami oraz podjecie uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2016r.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie zebrania.

 

Ponadto w dniu 27.08.2015r. odbyło się spotkanie przedstawicieli grup min. 15 mieszkańców, organizacji działających na terenie sołectwa Chwaszczyno, Radnych oraz przedstawicieli sołectwa. Zostały złożone propozycje przedsięwzięć do funduszu sołeckiego na 2016 rok. W wyniku głosowania wyłoniono listę przedsięwzięć stanowiących wniosek o podział funduszu, który zostanie przedłożony na zebraniu wiejskim jako wspólna propozycja sołtysa i rady sołeckiej.

projekt wniosku fs2016 1

projekt wniosku fs2016 2

 

Została również przedstawiona propozycję zmiany uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na 2015r.

zmiana fs2015

 

Do pobrania:

- Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim

- Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 r.

- Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2015 r.