Zagospodarowanie działki na ul. Węglowej

Jolanta Wiercińska

pismo do burmistrza dot dzialki ul weglowa

 

Pismo do Burmistrza Gminy Żukowo dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Węglowej i Z. Nałkowskiej (działka nr 571/15, obręb Chwaszczyno) z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe

 

W związku z informacją odnośnie wystąpienia przedsiębiorstwa Marcopol Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie decyzji warunki zabudowy dla działki 571/15 zwracam się z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

Chciałabym podkreślić, że przystąpienie do opracowania koncepcji wynika z podjętej w dniu 16.09.2014 r. przez Zebranie Wiejskie uchwały i stanowi jedno z przedsięwzięć wniosku o podział środków funduszu sołeckiego na rok 2015 dla sołectwa Chwaszczyno. Wystąpienie z wnioskiem
o wydanie decyzji przez spółkę Marcopol wzbudza niepokój mieszkańców zainteresowanych zagospodarowaniem tego terenu w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym a nie dalszej presji przedsiębiorstwa w kierunku zabudowy osiedlowej. Należy również podkreślić, że firma Marcopol nabyła grunty gminne umożliwiające dalszy jej rozwój, które do tej pory nie zostały w żaden sposób zagospodarowane.

Ponadto przez wskazaną działkę przebiega zwyczajowa droga, będąca przedłużeniem ulicy J. Tuwima. W naszej opinii zasadnym wydaje się wydzielenie formalne działki drogowej aby ulica Tuwima była główną drogą dojazdowa do firm zlokalizowanych na ostatnim odcinku ulicy Węglowej i Z. Nałkowskiej. Są to duże firmy, które są obsługiwane przez samochody wielkogabarytowe dlatego uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej mogłoby przyczynić się do nawiązania współpracy z okolicznymi przedsiębiorcami w celu utwardzenia drogi dojazdowej.

Do czasu rozwiązania docelowego komunikacji w tym rejonie wnioskuję o ustawienie znaku informującego kierowców wjeżdżających od ulicy Nałkowskiej i/lub Tuwima w kierunku ulicy Węglowej o ograniczeniu tonażu na ulicy Węglowej oraz ustawieniu znaku nakazującego ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się ulicą Węglową. Znak ograniczający wjazd pojazdów powyżej 3,5 T jest postawiony na ul. Węglowej od ul. Oliwskiej natomiast wjazd z drugiej strony ulicy nie jest oznakowany stosowanym ograniczeniem powodując niejednokrotnie wjeżdżanie na ulicę Węglową samochodów ciężarowych.