Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zagospodarowanie działki na ul. Węglowej

Jolanta Wiercińska

pismo do burmistrza dot dzialki ul weglowa

 

Pismo do Burmistrza Gminy Żukowo dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Węglowej i Z. Nałkowskiej (działka nr 571/15, obręb Chwaszczyno) z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe

 

W związku z informacją odnośnie wystąpienia przedsiębiorstwa Marcopol Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie decyzji warunki zabudowy dla działki 571/15 zwracam się z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

Chciałabym podkreślić, że przystąpienie do opracowania koncepcji wynika z podjętej w dniu 16.09.2014 r. przez Zebranie Wiejskie uchwały i stanowi jedno z przedsięwzięć wniosku o podział środków funduszu sołeckiego na rok 2015 dla sołectwa Chwaszczyno. Wystąpienie z wnioskiem
o wydanie decyzji przez spółkę Marcopol wzbudza niepokój mieszkańców zainteresowanych zagospodarowaniem tego terenu w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym a nie dalszej presji przedsiębiorstwa w kierunku zabudowy osiedlowej. Należy również podkreślić, że firma Marcopol nabyła grunty gminne umożliwiające dalszy jej rozwój, które do tej pory nie zostały w żaden sposób zagospodarowane.

Ponadto przez wskazaną działkę przebiega zwyczajowa droga, będąca przedłużeniem ulicy J. Tuwima. W naszej opinii zasadnym wydaje się wydzielenie formalne działki drogowej aby ulica Tuwima była główną drogą dojazdowa do firm zlokalizowanych na ostatnim odcinku ulicy Węglowej i Z. Nałkowskiej. Są to duże firmy, które są obsługiwane przez samochody wielkogabarytowe dlatego uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej mogłoby przyczynić się do nawiązania współpracy z okolicznymi przedsiębiorcami w celu utwardzenia drogi dojazdowej.

Do czasu rozwiązania docelowego komunikacji w tym rejonie wnioskuję o ustawienie znaku informującego kierowców wjeżdżających od ulicy Nałkowskiej i/lub Tuwima w kierunku ulicy Węglowej o ograniczeniu tonażu na ulicy Węglowej oraz ustawieniu znaku nakazującego ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się ulicą Węglową. Znak ograniczający wjazd pojazdów powyżej 3,5 T jest postawiony na ul. Węglowej od ul. Oliwskiej natomiast wjazd z drugiej strony ulicy nie jest oznakowany stosowanym ograniczeniem powodując niejednokrotnie wjeżdżanie na ulicę Węglową samochodów ciężarowych.