Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zebranie wiejskie - 7.05.2015 godz. 19.00

Michał Witt

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/586/2014 Rady miejskiej w Żukowie z dnia
22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno
zwołuję


zebranie wiejskie sołectwa Chwaszczyno, które odbędzie się w dniu
7 maja 2015r. o godz. 19.00
w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie
w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego oraz
zmiany uchwały w zakresie przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok 2015.


Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania,
2. Przedstawienie wyników ankiet dotyczących terenu po byłym przedszkolu w centrum
Chwaszczyna.
3. Zmiana uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2015r.
Zmiana dotyczy rozszerzenia nazwy zadania „Wynajęcie sali sportowej ZPGiSP
w Chwaszczynie z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych w wymiarze
min. 1 raz w tygodniu przez min. 1 godzinę w formie meczów piłki nożnej/
siatkówki/ koszykówki dla mieszkańców Chwaszczyna” o ubezpieczenie osób
uczestniczących w zajęciach.
4. Przedstawienie aktualnego stanu w sprawie dalszej eksploatacji żwiru przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLGRAVEL" Sp. z o. o.
5. Propozycje uchwał w zakresie pkt 4.
6. Głosowanie przedłożonych uchwał w zakresie pkt 4.
7. Zakończenie zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Chwaszczyno

Jolanta Wiercińska